Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình net

Mấy ngày nay anh có gì hay giấu
Cứ ra vào lấm lét liếc nhìn em

Củi đậu nấu nước đậu

Bắc kì cục đĩ vá trinh
Không ngờ khỉ đỏ thành tinh Tất Thành

Quỹ Cho Quỷ !

         Ôi xã hội!
        Sao quá nhiều thứ quỹ?

Động Đông Chống Tây

“Kết Xuân bốn biển tuyệt tình
Mậu Thân thảm sát giật mình năm châu”

Bức Tranh Đương Đại

Thanh đông trừng tây Tiểu Bình vặt kiệt
Tự do bại liệt Trọng lú lầu tồn

Trăn Trối

Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke,
Liệt toàn thân không cử động, nói năng.

Đảng Dạy

    Ấm ớ hội tề nghề Lú tao
    Đâu ai há dễ lọt chân vào

Đảng Là Ai?

Đường” kách mệnh” bác đi còn nguyên đó,
mỗi bước chân nhuộm đỏ núi sông này,

Tao mà nổi quạu...

Hey, lũ Việt cộng ác gian
Cá chết mày đã phi tang đâu rồi

Mèo Khoang - Chó Đốm (Ngụ ngôn)

    Mèo Khoang, Chó Đốm tranh khôn
    Mồm loa mép giải, xồn xồn, xơi xơi !

Ba Đình, bọn cẩu nô tặc Hán!

    Bọn Hán tặc cướp Gạc Ma nước Việt
    Xây sân bay, hỏi Trọng Lú biết không?

Thư Lenin Gửi Nguyễn Phú Trọng

        Nơi nơi chúng hạ bệ ta
        An Nam vẫn cứ được ca ngợi hoài

Tiều Phu Xuống Núi

Từ khi em học đại làm công nhân đại học “cu li” Ba Tầu

Tự Mới Chả Hào

    "Rực rỡ", "tự hào" với "tự tôn"
    Xem chừng càng thấy tối tăm hơn

Chỉ Vào Mặt Quân Bán Nước

Đất phương nam là của dân nước Việt
Mảnh đất này… dòng máu viết sử xanh

Đồng xưa dâng hiến Bắc Kinh

Đồng lòng xoá án mây mờ
Đồng thanh đứng dậy phất cờ đấu tranh.

Nỗi Đau 2, 3...(Bài họa Q.Đ.N của bạn chưa biết quý danh)

 Mãi mãi Đèo Ngang bóng xế tà
 Người dân nhỏ bé khốn cùng sa

Nỗi Đau 1 (Bài họa Q.Đ.N. của Cụ Lý Đức Quỳnh)

 Từ khi chọn thép, lũ gian tà
 Xéo mãi dân lành, núm ruột sa

Niềm Vui (Họa bài thơ "Qua Đèo Ngang"

 Bước tới Đèo Ngang mắt sáng à
 Mù sương khói độc Formosa

Hãy để anh đi

Nay anh không về, đừng lo nhé nghe em
Hãy cứ coi như anh đi làm trả nợ

Switch mode views: