Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quỹ Cho Quỷ !

        Ôi xã hội!mh-quy-cho-quy
        Sao quá nhiều thứ quỹ?
        Phải đóng tiền cho cái đám quỷ ma
        Chúng bòn rút rồi ăn nhậu tà tà
        Quỹ bão lụt, gọi là "Quỹ chống".

        Ai không đóng, chúng cho là phản động
        Quỹ quốc phòng, chúng gọi "Quỹ an"
        Quỹ đóng cho chiến sĩ côn an
        Thì chúng bảo là "Quỹ ơn, Quỹ nghĩa".

        Quỹ chôn cất cho những người về nghĩa địa
        Còn gọi là "Quỹ nghĩa, Quỹ tình"
        Quỹ nhà trường, còn gọi là Quỹ học sinh
        Càng không được làm thinh, phải đóng.

        Người gần đất, trời xa lồng lộng
        Thì gọi là Quỹ đóng cao niên
        Người nghèo khó, không bạc không tiền
        Chúng còn nói là Quỹ giúp phiền giúp nợ.

        Giúp nông dân thất mùa, gọi là Quỹ bảo trợ
        Đóng cho dân phòng thì bày trò, Quỹ ăn ở an ninh
        Mọi người dân phải giúp cho đất nước quang vinh
        Thì phải đóng Quỹ học sinh khuyến học.

        Khi bão tố tróc nhà tróc nóc
        Phải góp phần để đóng Qũy chống thiên tai
        Một đất nước mà người dân phải đóng cho quỷ, đóng dài dài
        Đóng đến cả cái quần xà lỏn cũng phải sút lai, thì hỏi ai chịu thấu?

        Gom các quỹ, cán bộ đem về cất giấu
        Một ngàn triệu thì trình tấu năm trăm
        Năm trăm kia, tự đồng ý ngấm ngầm
        Lai rai các quán, cũng như thăm em út.

        Thời buổi kinh tế khó khăn thụt lùi mà còn dồn dân vào ngõ cụt
        Thì không là "Xuống Hố Cả Nút" đó sao?
        Nhà nước giao dịch kinh doanh thì cứ bắt chước thằng Tàu
        Chung một giuộc "Xạo Hết Chỗ Nói", cùng nhau tham nhũng...

Switch mode views: