Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhà thờ Tắc Sậy

Nhà thờ Tắc Sậy - Đền khấn Cha FX Diệp - Mộ phần Cha FX Trương Bửu Diệp

Chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh là một danh thắng của đất Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Làng thương vợ

Cánh đồng lúa của "làng thương vợ" chỉ có mỗi bóng dáng người đàn ông chăm sóc

Mắt Huế Xưa

Mỏi mắt tìm người xưa ơi, lỗi hẹn! Những địa danh nào mình đã viếng thăm?

Xuôi Dòng Cửu Long

Mời bạn xem lại một số hình ảnh thân thương mà dòng sông Cửu Long đã đi qua.

Switch mode views: