Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 425 ngày 23-1-2000 (Phần 2)
Chủ đề: Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ.

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 425 ngày 23-1-2000 (Phần 1)
Chủ đề: Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ.

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại Roma_Phần 4

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 436, ngày 9-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 4

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại Roma_Phần 3

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 436, ngày 9-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 3

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 435, ngày 2-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 2

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 435, ngày 2-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 1

Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Saigon - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 434, ngày 26-3-2000 về Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anre Phú Yên tại Saigon - Phần 2

Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước A Phú Yên tại Saigon - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 434, ngày 26-3-2000 về Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anre Phú Yên tại Saigon - Phần 1.

Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên (Phần 2)

Chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 433, phần 2, ngày 19-3-2000 về Người Chứng Thứ Nhất, Anrê Phú Yên, Quan Thày Giáo Lý Viên.

Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên (Phần 1)

Chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 433, phần 1, ngày 19-3-2000 về Người Chứng Thứ Nhất, Anrê Phú Yên, Quan Thày Giáo Lý Viên.

Switch mode views: