Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 425 ngày 23-1-2000 (Phần 1)
Chủ đề: Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ.

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm  Hồn Nhỏ.

Switch mode views: