Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

14 Chặng Đàng Thánh Giá (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 437 ngày 16-4-2000 (Phần 2)
Chủ đề: - 14 Chặng Đàng Thánh Giá.

14 Chặng Đàng Thánh Giá

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 437 ngày 16-4-2000 (Phần 1)
Chủ đề: - 14 Chặng Đàng Thánh Giá.

Cuối năm tính sổ lời nói - Khi nào chúng ta trả thời giờ lại cho Chúa - Tuổi già (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 477 ngày 21-1-2001 (Phần 2)
Chủ đề: - Cuối năm tính sổ lời nói (ĐGM. Bùi Tuần) - Khi nào chúng ta trả thời giờ lại cho Chúa (LM. Nguyễn Vinh Gioang) - Tuổi già (Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận).

Cuối năm tính sổ lời nói - Khi nào chúng ta trả thời giờ lại cho Chúa - Tuổi già

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 477 ngày 21-1-2001 (Phần 1)
Chủ đề: - Cuối năm tính sổ lời nói (ĐGM. Bùi Tuần) - Khi nào chúng ta trả thời giờ lại cho Chúa (LM. Nguyễn Vinh Gioang) - Tuổi già (Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận).

Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 và Tuổi già (Tiếp theo - P2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 476 ngày 14-1-2001 (Tiếp theo - P2)
Chủ đề: - Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 - Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 và Tuổi già (Tiếp theo - P1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 476 ngày 14-1-2001 (Tiếp theo - P1)
Chủ đề: - Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 - Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 và Tuổi già (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 475 ngày 7-1-2001 (Phần 2)
Chủ đề: - Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 - Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 và Tuổi già (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 475 ngày 7-1-2001 (Phần 1)
Chủ đề: - Những biến cố nổi bật của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000 - Tuổi già (ĐTC Gioan Pholô II và Đức TGM Nguyễn Văn Thuận)

Suy tư cuối năm và Tuổi già (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 474 ngày 31-12-2000. Chủ đề: - Suy tư cuối năm (LM. Trần Quý Thiện) & Tuổi già (Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận) - Phần 2

Suy tư cuối năm và Tuổi già (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 474 ngày 31-12-2000. Chủ đề: - Suy tư cuối năm (LM. Trần Quý Thiện) & Tuổi già (Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận) - Phần 1

Gió Phú Cường Mát Hồn Người Viễn Xứ (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 471 ngày 10-12-2000. Chủ đề: Gió Phú Cường Mát Hồn Người Viễn Xứ (Phần 2).

Gió Phú Cường Mát Hồn Người Viễn Xứ (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 471 ngày 10-12-2000. Chủ đề: Gió Phú Cường Mát Hồn Người Viễn Xứ (Phần 1).

Nắng Qui Nhơn Ấm Lòng San Jose (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 470 ngày 3-12-2000. Chủ đề: Nắng Qui Nhơn Ấm Lòng San Jose (Phần 2).

Nắng Qui Nhơn Ấm Lòng San Jose (Phần1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 470 ngày 3-12-2000. Chủ đề: Nắng Qui Nhơn Ấm Lòng San Jose (Phần1).

Chia sẻ Giáng Sinh (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 472, ngày 17-12-2000. Chủ đề: Chia sẻ Giáng Sinh (Phần 2).

Chia sẻ Giáng Sinh (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 472, ngày 17-12-2000. Chủ đề: Chia sẻ Giáng Sinh.

Một Thoáng Suy Tư Về Lễ Giáng Sinh (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 421, ngày 25-12-1999. Chủ đề: Một Thoáng Suy Tư Về Lễ Giáng Sinh.

Một Thoáng Suy Tư Về Lễ Giáng Sinh (Phần 1)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 421, ngày 25-12-1999. Chủ đề: Một Thoáng Suy Tư Về Lễ Giáng Sinh.

Bài Ca Đêm Giáng Sinh (Truyện ngắn - Phần 1)

Đây là một câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp trong Mùa Giáng Sinh tại Đà Lạt, sau biến cố đau thương ngày 30-4-1975.

Bài Ca Đêm Giáng Sinh (Truyện ngắn - Phần 2)

Đây là một câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp trong Mùa Giáng Sinh tại Đà Lạt, sau biến cố đau thương ngày 30-4-1975.

Switch mode views: