Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Động Đông Chống Tây

Dương đông đánh động âm tâymh-chong-tay-chong-dan
Hà Nội bầy hầy thái thú hạ cây
Biểu tình viên thoát vòng vây
Mở đường máu chạy mặt mày công an
Kích tây Issis dã man
Diệt chủng bạo tàn cộng sản khai hoang
Đô kim Rúp bạc Mác vàng
Hồ nhân dân tệ lẹ làng tiến lên
Pu tin ơn trả nghĩa đền
Mao Trạch Đông mượn kên kên thanh trừng
Mười năm trồng cỏ đặc trưng
Con càng cưng lắm càng mừng tử vong
Bắc Kinh thắt chặt thần vòng
Trường Sa Nam hãi bẻ cong bến bờ
Trần Dân Tiên Tập Chương thờ
Thí một con cờ mãi quốc cầu vinh
*
“Kết Xuân bốn biển tuyệt tình
Mậu Thân thảm sát giật mình năm châu”

                             TÂM THANH

Switch mode views: