Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Củi đậu nấu nước đậu

Số lính Mỹ chết trong cuộc chiến Việt Nammh-tuong-cuop-ho-minh
Chỉ một phần ngàn đoàn quân giải phóng
Trận biển người phát dộng Chí Minh tống tử gấp vạn lần
Di tản chỉ vài tuần thuyền nhân mất mạng cả chục lượt
Thiên treo địa táng thủy trầm
Thây người dạ hải âm thầm mò tôm
Tuyên truyền đảng giỏi lỗ mồm
Đi B đánh đĩ liên tôn Nga Tầu
Ai gây nên cuộc bể dâu
Con ma cái quỷ kiến sầu diện đau
Phải đâu da dẻ khác màu
Hay trùm sò hát cô đầu chia phe
Liềng anh lợi thế đòn đè búa xua liềng chị trên đe cửa mình
Bắc kì cục đĩ vá trinh
Không ngờ khỉ đỏ thành tinh Tất Thành
Mượn cờ khởi sự ăn nhanh thịt xương mỡ  nạc máu tanh Ba Đình

                                                               Tâm Thanh

Switch mode views: