Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tao mà nổi quạu...

mh-tao-ma-noi-quau

 

 

 

 

 

 

Hey, lũ Việt cộng ác gian
Cá chết mày đã phi tang đâu rồi
Bay đừng lẻo mép lôi thôi
Tao mà nổi quạo thì rồi nhé con
Đừng tưởng Việt cộng là ngon
Thằng Tập thằng Ủn nó còn ớn tao
Bay đừng đội đít chệt Mao
Huênh hoang phách lối đỉnh cao (cái) quần què
Bay gặp tàu lạ nín khe
Không tao....mày dám ho he không nào
Mày chỉ giỏi hiếp đồng bào
Nhưng "Hèn với Chệt" ... "đỉnh cao" ươn hèn
Lũ bay tự sướng tự khen
Đất nước phát triển triệu thèng đảng viên
Tham nhũng bán nước lấy tiền
Mặc dân oán trách ưu phiền khổ đau
Tiền tao viện trợ...giấu đâu
Lũ bay bỏ túi làm giàu của riêng
Thôi đừng giả ngố giả điên
Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền gì đâu
TPP hở ....... còn lâu
Tù nhân chính trị giam đâu...bao người
Bay đừng giả ngáo cười cười
Tao mà cấm vận thì mười Đảng tiêu
Bay đừng láo phét nói nhiều
Tao "f*ck" một tiếng tiêu điều Đảng bay
Hãy mau thành khẩn khai ngay
Xưa đánh Mỹ cút...ngày nay thế nào...
Ngước mặt lên tao xem nào
Lũ Việt cộng chó dâng Tàu quê hương
Nghĩ lại cảm thấy nhớ thương
Lời Tổng Thống Thiệu nói dường thánh kinh :
Đừng nghe cộng sản talking
Mà hãy nhìn kỹ "f*cking chúng làm.

Switch mode views: