Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đảng Dạy

mh-dang-day   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ấm ớ hội tề nghề Lú tao
    Đâu ai há dễ lọt chân vào
    Hoa Kỳ lãnh đạo còn ngao ngán
    Trung Cộng cầm quyền cũng đớn đau
    Tráo trở phớt lờ không mất sức
    Liêm minh chính trực tốn công lao
    Đu đây chàng hãng cầu thủ lợi
    Hèn hạ cúi đầu chả có sao.
                                   TQN

Switch mode views: