Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lại Kiểm Tra

        Bây giờ đến lượt kiểm tra bamh-lai-kiem-tra
        Phần nầy, về cơ thể người ta
        Biết là thân thể, ba bộ phận
        Cái nào quan trọng nhất trong ta ?

        Ông nói : "Phần mình vẫn trội hơn
        Có núi, có sông, cỏ xanh rờn
        Bao quanh thung lủng còn thêm suối
        Róc rách khe kia, chảy từng cơn"

        Dạo chơi, thấy cảnh đẹp hữu tình
        Nhưng chợt sao ông lại làm thinh ?
        Ông bảo " Thiên nhiên đầy nguy hiểm
        Bên trong sợ thú dữ rập rình "

        "Ngán quá ! Bà cho tôi thối lui"
        Đường vào trong đó qúa tối thui
        Mấy lần vấp ngã, sùi bọt mép
        Vào thêm lần nữa, chác chết tui "!

        Nhưng bà nhất định chả dung tha
        Lội vào cho biết cái thân già?
        Lâu nay sung sức, làm hăng quá?
        Nhất quyết phen nầy, phải kiểm tra

       

Switch mode views: