Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bức Tranh Đương Đại

Thanh đông trừng tây Tiểu Bình vặt kiệtmh-buc-tranh-duong-dai
Tự do bại liệt Trọng lú lầu tồn
Công an cảnh sát liền khôn
Vàng tâm gỗ mỡ trong đồn thẩm tra
Trinh chưa vá đã qua phà
Sến sao gỏ gụ thao lao hương trầm
Chồn cheo gà vịt ó đâm
Dân đen húp cháo âm thầm hậu quan
*
Góc ba gang to hàm thổ tả
Trái cấm dân đặc cỏ lộ hàng
Ngư ông lên núi lầm than
Tiều phu xuống núi ngỡ ngàng len trâu
Cá bã trầu mưa dầu nắng lửa
Trắm rô phi lóc sặc buôn dưa
Ba Đình sâu chúa đuôn dừa
Thăng Long Hà Nội cò cưa bạo hành

Switch mode views: