Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vịt đẹt rét cao diều

Cờ bay trên nước trung gianmh-quang-phuc
Á châu lồng lộng VIỆT NAM CỘNG HÒA
Không cần đổ máu xót xa
Lục lâm trộm cướp đêm qua chém vè
Ba đình HÀ NỘI êm re ngày sinh Ái Quốc xôi chè quên tên
Liên minh ơn trả nghĩa đền
Người rừng Ông Ké đôn dzên bẻ cành
Chú Thu đạo dụ tàu nhanh trộm gà:tháu cáy tanh banh SÀI GÒN
Bốn mươi năm đã héo hon đến ngày uất hận bồ hòn bòn bon
“Hỏi cô đi bán chiếu gon”
Hình ma bóng quỷ sắc son hoàng kỳ
Thuyền nhân hẹn một lần đi phải chăng khô lệ đẫm my đồng bào
Thanh phong nem nép phướn sao côn trùng xấu hổ cúi đầu quá giang
Vẹm non bẹn lão bẽ bàng
Độc cô cầu bại rõ ràng tiêu tan
Táng sân trú lọng phùng mang hung nhân chẳng thiện lên trang chờ ngày
*
“Cao diều vịt đẹt nhát tay tây du Mỹ phượt cũng đầy đắng cay”

                                                                Tâm Thanh

Switch mode views: