Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bi kịch Bẩy Nhăm

“Sáng trăng không sáng vườn chè”mh-bay-nham
Việt cộng phải gió dêm hè đè em
Ba mươi tháng bốn tắt đèn
Chủ tịch hũ hèm giải phóng miền nam
Cởi quần nhất định không cam
Cả bốn tốp làm bảy lăm dã man
Chí Minh lãnh tụ vô can
Bình tiểu đại tràng lạc mật mất gan
Vào dinh Độc Lập cờ vàng
Hạ xuống một bàn phướn máu vũ trang
Hiếp dâm bằng pháo ba càng
Bò trổng hai hàng cán chính quân dân
Bảy ngày cải tạo chiêu an
Tập trung trong ràng xả tang thập niên
Phiêú dầu sổ gạo búa liềm
Bo bo cao sản huyên thuyên tuyên truyền
 “Tà quyền náo thị Trần Dân Tiên điên xuống phố hoàng tuyền thuyền nhân”

Switch mode views: