Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Biên Giới Sợ Hãi

Hãy nghĩ đến quốc giamh-dan-oan-khieu-nai
Nhà sáu tư dân tộc
Hãy cho mầm xanh mọc
Đừng bóc lột dân oan
Nếu muốn chuyện phụng loan
Đừng vơ quàng Tầu ghẻ
Chớ sợ bầy chó đẻ
Ôn Ké bát thập niên
Hãy tĩnh mộng trường miên
Trong cơn điên cộng sản
Tâm hồn khoan lãng mạn
Bom đạn giữa đại đồng
Quay lưng với ba không
Nên bới lông tìm vết
Hai mươi triệu mạng chết
Bởi mặt trận biển người
*
“Bộ đội chết như rươi đi B cười uổng tử”

Switch mode views: