Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mèo Khoang - Chó Đốm (Ngụ ngôn)

    Mèo Khoang, Chó Đốm tranh khôn
    Mồm loa mép giải, xồn xồn, xơi xơi !

mh-cho-meo

 

 

 

 

 


    Anh nằm gầm chạn kia ơi!
    Sao không giám nói, suốt đời gâu!...gâu!…
    Cô mình cao quý gì đâu!
    Trước sau có mỗi một câu meo!...mèo!...
    Anh hay chê chủ khó nghèo
    Quanh năm đớp gấu đi theo cắn càn
    Không cần phân biệt ngay, gian
    Nón mê, áo rách tôi càng ra oai
    Thế nên anh tưởng mình tài
    Đã húp vụng bột còn oai lão xồm!
    Hen vì xơi tép, ăn tôm
    Vùi phân xó bếp, nỏ mồm rên la
    Bàn cờ anh bậy hôm qua
    Để cho mặt tướng như là mặt mo  
    Đầy mình toàn trấu với gio
    Hễ thấy hơi mỡ, rình mò cậy vung
    Anh hay dứt dậu đường cùng
    Xương khô vẫn gặm cho rung mõm dài
    Chuột kêu rúc rích trong ngoài
    Nhìn cô rửa mặt, vểnh tai ỡm ờ…
    Cắn ma ông ổng vu vơ
    Trăng lên cứ sủa, trăng mờ được đâu?
    Ngứa tay cào suốt đêm thâu
    Thấy con chuột nhắt chúi đầu vào chăn!
    Ba khoanh anh mới chịu nằm
    Mà đời vẫn phải tối tăm, mịt mù
   Thôi! Thôi!... hai đứa đều ngu
    Phơi lưng, vạch áo, thằng cu nó cười!
     Mèo Khoang thở rít cong đuôi
    Chó Đốm uể oải ngáp ruồi gãi tai…!
                               

Switch mode views: