Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đảng Là Ai?

mh-dang-la-ai

 

 

 

 

 

 

Đường” kách mệnh” bác đi còn nguyên đó,
mỗi bước chân nhuộm đỏ núi sông này,
trăm năm sau thù hận vẫn chất đầy,
máu vẫn chảy dân vẫn làm nô lệ.
Đảng là ai?
Là xương rừng máu bể,
là người dân với thân thể gầy còm,
là gia đình mất cha, mất mẹ, mất con,
là tổ quốc mất biển, mất đất, mất rừng, mất đảo.
Đảng là ai?
là một bầy lừa đảo,
ăn cháo đá bát, lừa gạt nhân dân,
miệng bô bô nói vì nước vì dân,
tay nhúng máu lớp lớp người vô tội.
Đảng là ai?
là tập đoàn phản bội,
đang cam tâm bán nước cho Tàu,
từ Chí Minh đến Phú Trọng trước sau,
rồi sẽ bị cháu con mình phỉ nhổ.
Hơn nữa đời người sống trong chế độ
đi tìm hoài chẳng biết đảng là ai,
nhìn quanh mình chỉ thấy bọn tay sai,
đang ra sức dựng đài cho tội ác.
                       Lê Dủ Chân

Switch mode views: