Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đổi Đời

 mh-giac-cong-cai  

 

 

 

 

 

   

    Sao em nỡ rửa MẬU THÂN bằng máu
    Biết bao người đổ lệ tắm cuộc đời
    Chiến lợi phẩm bốc hốt nhét đầy môi
    Miền trung nặng gánh đau thương tang tóc
 
    Em giải phóng từ cây vàng hạt cám
    Sau bảy lăm bao nhiêu mạng thuyền nhân
    Những hồn oan trong địa ngục dương trần
    Quân cán chính trại tập trung tẩy não
   
    Đạo cáo hồ giáo mác lê liềm búa
    Đánh nhân quyền đè dân chủ tự do
    Bọn côn đồ thổ phỉ được ấm no
    Có hạnh phúc cho VIỆT NAM độc đảng
                                         Tâm Thanh

Switch mode views: