Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ba Đình, bọn cẩu nô tặc Hán!

    Bọn Hán tặc cướp Gạc Ma nước Việt
    Xây sân bay, hỏi Trọng Lú biết không?

Thư Lenin Gửi Nguyễn Phú Trọng

        Nơi nơi chúng hạ bệ ta
        An Nam vẫn cứ được ca ngợi hoài

Tiều Phu Xuống Núi

Từ khi em học đại làm công nhân đại học “cu li” Ba Tầu

Tự Mới Chả Hào

    "Rực rỡ", "tự hào" với "tự tôn"
    Xem chừng càng thấy tối tăm hơn

Chỉ Vào Mặt Quân Bán Nước

Đất phương nam là của dân nước Việt
Mảnh đất này… dòng máu viết sử xanh

Đồng xưa dâng hiến Bắc Kinh

Đồng lòng xoá án mây mờ
Đồng thanh đứng dậy phất cờ đấu tranh.

Nỗi Đau 2, 3...(Bài họa Q.Đ.N của bạn chưa biết quý danh)

 Mãi mãi Đèo Ngang bóng xế tà
 Người dân nhỏ bé khốn cùng sa

Nỗi Đau 1 (Bài họa Q.Đ.N. của Cụ Lý Đức Quỳnh)

 Từ khi chọn thép, lũ gian tà
 Xéo mãi dân lành, núm ruột sa

Niềm Vui (Họa bài thơ "Qua Đèo Ngang"

 Bước tới Đèo Ngang mắt sáng à
 Mù sương khói độc Formosa

Hãy để anh đi

Nay anh không về, đừng lo nhé nghe em
Hãy cứ coi như anh đi làm trả nợ

Bâng khuâng... Tháng Tám

    Tháng Tám thu về, tái tê dài mãi
    Trùm phủ lên đời người con gái tôi thương

Đạo Đức Hồ Chí Minh

Bác ở trong hang Bác nhảy ra
Bác làm "Kách Mệnh" giết dân ta

Vợ và Bồ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.

Tên các hồ nổi tiếng ở Việt Nam

Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương.

Ga Lăng

Anh làm cái ghế em đi
Chứ ngồi như vậy lâu thì sẽ đau

Phụ nữ thích đàn ông làm nghề gì?

Cứ ông đạp xích lô tôi kết.
Hễ leo lên... đạp miết mà thôi!” 

Đón mẹ đến ngay

Đại cán ngố tiếp thu Sài Gòn.
Đi một vòng "tham quan" thành phố.

Bố...Lạy Mày!!!

Nhìn mà quặn thắt trong lòng
Còn đâu nét đẹp màu hồng ngày xưa.

Đô thị Ma

Có của chẳng dám ăn xài
Lo xây lăng tẩm để mai sẵn nằm

Hương hoa sữa

Hương hoa Sữa của mùa Thu Hà Nội
Đi vào: văn/thơ/nhạc Việt Nam ta

Switch mode views: