Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bâng khuâng... Tháng Tám

mh-thang-tam-thu-ve  

 

 

 

 

 

 

 

    Tháng Tám thu về, tái tê dài mãi
    Trùm phủ lên đời người con gái tôi thương
    Tháng Tám võ vàng đày đọa Quê Hương
    Mây đen giăng kín, mù đường ngõ tận.

    Tháng Tám đến, chuỗi đau thương, gieo căm hận
    Tháng Tám giặc tràn, thế trận bủa vây
    Dìm đất nước tôi trong sầu thảm tù đày
    Bần hàn khốn khó...lất lây cuộc sống.

    Chủ nghĩa hoang đường, dựng nên đảng cộng
    Dày xéo cả trời quê, bão lộng tàn hoang
    Mắt mẹ vời xa, Tổ Quốc mất còn?
    Dòng ngấn lệ, khóc đàn con phản bội.

    Tháng Tám về?
    Nghiệt oan tội lỗi...
    Thống nhất lầm thang...chung mối thương tâm
    Đồ tể gian manh đã biến Việt Nam, một nhà tù vĩ đại để giam cầm
    Tháng Tám đen tối, dài tháng năm mụ mị.

    Tháng Tám đẩy đưa các em gái tôi đi làm đĩ
    Hóa các em trai tôi trở nên nhụt chí đốn hèn
    Biến dân tộc tôi thành khối dân đen
    Bần cùng khốn khó để dễ chèn, dễ trị.

    Đâu Độc lập?
    Đâu Tự do?
    Đâu đạo lý?
    Truyền thống...mất hết rồi những trân quí ngàn xưa
    Xã hội hôm nay là gian dối, là lọc lừa
    Mưu mô, xảo quyệt, đẩy đưa vì tư lợi.

    Tháng Tám hoang vu, đường Quê Hương nào tới?
    Biết bao giờ được nắng mới tương lai?
    Tháng Tám mùa thu mây trĩu canh dài
    Tháng Tám hỡi, đâu ngày mai dân tộc?.

    Mùa thu đến chi để đất nước tôi thê lương tang tóc!.
                                         Nguyên Thạch


    

  

Switch mode views: