Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đạo Đức Hồ Chí Minh

Bác ở trong hang Bác nhảy ramh-bac-ho-dai-di
Bác làm "Kách Mệnh" giết dân ta
Mác Lê tơ tưởng hồn Mao ít (Maoism)
Chẳng thấy trồng người chỉ thấy ma!

Bác sống "độc thân" lo nước nhà!
Bao cô gái đẹp nát đời hoa
Bỏ con giết vợ cùng nơi chốn
Trên bước đường đời Bác đã qua

Bác chết xác khô như xác ma
Hồn thăm Lê Mác tận trời Nga
Tổ tiên xứ Nghệ xa xôi quá
Lỗi đạo ông bà xin thứ tha
SỰ THẬT CÔNG KHAI...NÓI HẾT RA
BÁC HỒ ĐẠO ĐỨC? QUỶ HAY MA?

Đừng nghe Bác đảng ba hoa
Đào sâu chôn chặt con Ma Già Hồ!
Học tập "Đạo Đức Bác Hồ"!
BỎ CON GIẾT VỢ HUNG ĐỒ DÃ MAN!
Còn đâu ĐẠO LÝ VIỆT NAM.

Switch mode views: