Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tự Mới Chả Hào

mh-tu-moi-cha-hao

 

 

 

 

 

    "Rực rỡ", "tự hào" với "tự tôn"
    Xem chừng càng thấy tối tăm hơn
    Hô hào diệt chuột lo bình vỡ
    Quyết liệt trừ sâu sợ thuốc lờn
    Dẫn đến vùng cao nhiều trẻ đói
    Kéo về Hà Nội lắm dân oan
    Đà này khéo chỉ mươi năm nữa
    Dẫu bốn ngàn năm cũng chả còn

                   Mai Phương

Switch mode views: