Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nỗi Đau 1 (Bài họa Q.Đ.N. của Cụ Lý Đức Quỳnh)

mh-noi-dau

 

 

 

 

 

 

 Từ khi chọn thép, lũ gian tà
 Xéo mãi dân lành, núm ruột sa
 Bọn trẻ di cư trường bỏ lớp
 Làng thôn giải tỏa núi thêm nhà
 Phố sinh con hỏn lai thằng Khựa
 Biển chết ngư trường hóa bãi ma
 Đạo lý, đa kim dần phá sản
 Bầy hầy rác rưởi, biết đâu hoa !

       Lý Đức Quỳnh 13.8.2016

Switch mode views: