Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Niềm Vui (Họa bài thơ "Qua Đèo Ngang"

Niềm vui 1:

mh-deo-ngang 

 

 

 

 

 

 

 

 Bước tới Đèo Ngang mắt sáng à
 Mù sương khói độc Formosa
 Biển đẹp Vũng Áng, Tàu ngang bước
 Đất lành Kỳ Anh, Khựa đầy nhà
 Sáng ngời độc chất, biển đẹp ra
 Cá tôm trắng phếu, viền nước xanh
 Dừng chân đứng lại lòng sướng rơn
 Tiển về túi ta, đất cho Hoa...!

Niềm vui 2:

mh-deo-ngang-2

 

 

 

 

 

 

 


 Bước tới Đèo Ngang nhìn sướng a
 Mù trời độc chất giết người dân
 Bạn vàng Vũng Áng, Tàu ngàn đứa
 Kỳ Anh nhà nhà, chỉ có ma
 Chất độc đen ngòm cho dân Việt
 Cá tôm chết trắng làm mắm khô
 Dừng chân đứng lại thật vui ghê
 Bán dân cho khựa, tiền túi ta...!

Niềm vui 3:

mh-deo-ngang-3

 

 

 

 

 

 

 


 Bước tới Đèo Ngang Trọng có tà
 Mù tiền loá mắt Formosa
 Vũng Áng đất vàng, dâng cho khựa
 Kỳ Anh đất lành, dân Tầu sống
 Chất độc đen ngòm dành người Việt
 Cá tôm chết trắng cùng dân đen
 Dừng chân đứng lại Trọng thỏa lòng
 Quyền tiền ngút trời, đất thuộc Hoa...

                             Hung Giobay

Switch mode views: