Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đồng xưa dâng hiến Bắc Kinh

Đồng xưa dâng biển Bắc Kinhmh-pham-van-dong
Đồng Nai ngợp bóng an ninh Bắc Triều
Đồng xưa quả thật bạo liều
Đồng Nai hiện tượng, vạn điều ai bi

Đồng Tháp nào khác thoát y
Đồng Đăng bế tắc cách ly lộ trình
Đồng Xoài chống đối bất bình
Đồng Hới im lặng mặc tình thịnh suy

Đồng xưa, Đồng nai mối nguy
Đồng bào không thể sầu bi đợi chờ
Đồng lòng xoá án mây mờ
Đồng thanh đứng dậy phất cờ đấu tranh.

Đồng hành ta diệt gian manh
Đồng trình ta đánh tan tành ngoại xâm
Đồng tâm hưng phục quốc lâm
Đồng chí quang phục nhân tâm giống nòi.

Switch mode views: