Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đô thị Ma

Có của chẳng dám ăn xàimh-do-thi-ma
Lo xây lăng tẩm để mai sẵn nằm
Nhiều người ở xã Vinh An
(Thuộc thành phố Huế) quanh năm xây mồ!

Miễn sao hoành tráng (đẹp/to)
Hơn hẵn thiên hạ bấy giờ mới yên
Bằng không đập/sửa lại liền
Dân gì ngộ thật! (Chắc điên hết rồi!)

Du khách tứ xứ ghé coi
Đô thị người chết của thời đại nay
Nhìn quanh cuộc sống nơi đây
Đa số nghề biển, nói ngay cũng nghèo!

Nhà cửa lụp xụp tí teo
Trường học cũ kĩ, trông èo ọt ghê!
Ngược lại nghĩa địa thấy mê
Đúng nghĩa “Sống gởi, thác về” đấy cơ!

Switch mode views: