Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quốc Hội Là Của Đảng Ta

*« Nhà Nước là của Trẫm !… »mh-quoc-hoi-dang
Khẩu khí bạo ngược tham tàn
Cướp Dân quyền sinh quyền sát
Cướp con cháu chắt nhẫn tâm !
*« Nhà Nước là của Trẫm !… »
Nước Pháp thành đồng khô cỏ
Cách mạng lở đất long trời
Khắp nơi trên toàn Thế giới…
*Khuyên theo đường vết xe đổ :
« Quốc hội là của Đảng ta ! »
Cách mạng Hoa Sen chắc nổ
Việt Nam thành đồng cỏ khô !


Switch mode views: