Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lão Đưa Đò

Suốt ngày, lão mệt nhọc đưa đòmh-lao-dua-do
Đêm về nằm ngủ, ngáy pho pho
Mơ màng, bỗng vợ thúc cùi chõ
Bài trả chưa xong, sao giả đò ?

Mặc cho bà nhéo, ổng ù ơ
Ông chân co rút, bả kéo giò
"Bà ơi tôi mệt đừng làm khó"
"Dưỡng sức xong rồi tôi sẽ cho"!

Tỉnh giấc canh ba, ông lò mò
"Bây giờ thì bà khỏi có lo
Bài học vỡ lòng, giờ tôi trả
Bà chỉ cần nghe, khỏi có dò"

Bài ông nhuần nhuyễn quá đi thôi !
Nghe êm con ráy, nhưng "mệt rồi"
Thôi giờ tôi, ông cùng ngơi nghỉ
Ru giấc tình nồng, chớ lôi thôi!

Switch mode views: