Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cộng Sản Ngày Xưa Và Nay

Ngày xưa lúc ở trong rừngmh-viet-cong-tham
Một cành đu đủ (năm thằng) đu đưa
May nhờ (anh ấy) đầu hàng
Giờ đây (anh mập) hơn heo nuôi chuồng
Ngày nào cái uống miếng ăn
Dân bưng dân gánh (nuôi anh) trong hầm
Ngày nay trong ấm ngoài dư
Là nhờ (anh cướp) của dân dinh về
Nhà cửa,tài sản,ruộng vườn
(Bọn anh)đóp hóp hơn loaì cá tra
Đóp no cho mập cho tròn
Để dân làm thịt nấu nồi canh chua
Toàn dân nước việt một nhà
Chung vui bửa tiệc đập đầu cá tra./.


Switch mode views: