Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

3 chuyện tình

Gia đình chính là nơi bình yên và luôn dang tay che chở ta. Là nơi ta tìm về khi mệt nhòai trên con đường đời đầy rẫy chông gai.

Bài thơ "CẦM... "

Tư pháp cầm đèn chạy án - Báo đài khép nép cầm ca - Giáo dục huơ roi cầm tiền - Y tế miên man cầm giá.

 

MẮNG CON

Sao không thấy nhà nước,
Xấu hổ với vua Trần?

SỐNG

Sống hiên ngang, danh lợi cứ xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Switch mode views: