Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tên Trùm Mafia

Một anh chàng bạch diện thư sinhmh-trum-mafia
Bị một toán an ninh cộng sản
Bắt và đem tống giam vào khám.
Các bạn tù xúm lại hỏi thăm:
"Này anh, tại sao lại bị giam?"
Anh chàng nọ mặt nhăn, mày nhó:
"Tôi là chủ tiệm sách Nam Bộ."
"Bán sách bị làm khó là sao?"
"Vì tôi bầy hình Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng, nên chi bị bắt!"
"Bầy như thế là anh làm tốt.
Mà sao họ lại bắt anh cà?"
"Tại vì ở dưới hình ông ta
Cuốn Thằng Ngốc bầy ra mới khổ!"
"Vậy thì dúi ít tiền, rồi bỏ
Cuốn sách đi, thì có sao đâu!"
"Thì tôi đã làm thế chứ sao?
Rồi còn đem thế vào bức ảnh
Gia đình Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng."
"Vậy là anh nhất hạng công thần."
"Khổ cái là bên dưới tấm hình
Lại là cuốn Gia Đình Bất Hạnh!
Bọn an ninh quần tôi một trận."
"Chết anh rồi. Tội nặng à nhe!"
"Tôi phải xì ra mấy trăm đô.
Rồi lập tức bầy ra hình mới.
Chụp các Uỷ Viên Bộ Chính Trị
Để thay vào. Nhưng khổ thân tôi
Bên dưới bức hình ấy, hỡi ôi,
Có cuốn (không biết ai bầy sẵn)
Ali BaBa và bốn mươi tên trộm!"
"Vì thế anh vào khám hôm nay?"
"Chưa đâu. Tôi chi vàng vài cây
Nên thoát nạn, lấy ngay hình khác
Đem chân dung to tướng của Bác
Trưng ra liền tức khắc cho yên.
Ai ngờ đâu, họ "cộp" tôi liền
Và đem tôi tống luôn vào khám!"
"Ủa, sao vậy? Anh làm rất đúng!"
"Vì dưới hình, có cuốn sách to
Với tựa đề TÊN TRÙM MAFIA."


Switch mode views: