Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khắp Nơi Vùng Dậy! Trốn Đâu Bạo Quyền

mh-bieu-tinh-nghe-an

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng than thấu tận trời xanh quanh mình
Cá tôm chết nổi lềnh bềnh
Trắng sông, trắng biển, trắng đồng, trắng tay!
Hỏi rằng lỗi tại ai đây?
Người tuôn độc chất? Biển bày tảo hoa?
Quan trên thì cứ khề khà
Rằng: “Đang ngâm cứu”, rằng là: “Cứ ăn!”
Dân thường chết có nhăn răng
Đảng viên cán bộ còn hăng đếm tiền
Rõ ra một bọn phỉ quyền
Tiếng nguyền rủa đã sẵn liền một bên
Quảng Bình nay đã đứng lên
Thừa Thiên, Quảng Trị nối liền vòng tay
Kết đoàn Hà Tĩnh một ngày
Kéo về hỏi tội lũ bầy cộng gian
Quanh co lấp liếm tập đoàn
Formosa bịt miệng quan mất rồi
Đầy biển cá chết sình hôi
Dân tình khốn đốn quan ngồi ngoảnh ngơ
Phải vùng lên! Chẳng chần chờ
Không tin không đợi không nhờ quỷ ma
Chúng lo tổn hại đảng tà
Chứ đâu lo đến cá và dân đen
Bọn bạo quyền vốn đã quen
Bưng tai, bịt mắt, lờ êm, chìm xuồng
Bao nhiêu tội ác Bắc phương
Gây ra cho khắp dân thường Việt Nam
Phen này đen trắng rõ ràng
Đứa nào ăn bạc ăn vàng phải khai!
Từ thằng tổng lú ngu dai
Đến thằng phường, xã một loài tham ô
Hãy đứng lên phất ngọn cờ!
Miền Trung, cả nước mong chờ đã lâu
Bắc, Nam sẽ nối liền sau
Khắp nơi vùng dậy! Trốn đâu bạo quyền?

Switch mode views: