Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ðồng bạc Việt Nam thành tiền... âm phủ

Trẻ em reo hò đua nhau chụp bắt những tờ tiền này, vì ít ra cũng giúp em mua được vài chiếc kẹo.

Tào Tháo đá banh

Điều làm tôi kinh ngạc là xem tới phần 2, Tào Tháo dựng trại thủy quân trên bờ và cho binh sĩ chơi đá... banh.

Cái hèn và cái khổ của giới cầm bút Việt Nam

“Tức. Một tay nó bóp d.., tay kia dán băng keo bịt miệng, thế mà vẫn lớn tiếng chê mình hèn..."

Switch mode views: