Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

99.99% cán bộ cộng sản Việt Nam tham nhũng hối lộ

 Phân tích rõ ràng của Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Berlin, Đức Quốc về chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng ở Việt Nam.

Switch mode views: