Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

‘Xui’ không chỉ Thủ Thiêm mà cả dân tộc

 Dân đi kiện thì bị xửa thua, quan chức chính quyền nói rằng: "Coi như chị bị xui đi!"

Switch mode views: