Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phong trào Cần Vương

Nhà vua đã chỉ thẳng vào mặt Trương Quang Ngọc mà nói rằng:  "Mi giết ta đi còn hơn là mi mang ta ra nộp cho Tây".

Tại sao Cộng Sản giết Phạm Quỳnh?

Việt Minh chủ ý giết Phạm Quỳnh vì: Phạm Quỳnh muốn xây dựng nền quân chủ lập hiến tại nước ta, và cho rằng cộng sản là “nạn dịch” gây bất ổn xã hội.

Từ Phan Liêu, Đặng Dung đến Nguyễn Trải, tâm sự của một thế hệ trước những biến động của đất nước ở đầu thế kỷ thứ XV

Nguyễn Trãi, Đặng Dung và Phan Liêu, giống như tuổi trẻ chúng ta ngày hôm nay, đều có tâm sự riêng trước hoàn cảnh bế tắc của dân tộc.

Tướng Đi Đêm.

Bao giờ Đồng cạn, Hồ khô.
Chinh rơi, Giáp rách mới yên cơ đồ

Kenneth Todd Young và Ngô Đình Diệm

Đầu năm 1954, ông cụ của tôi, Kenneth Todd Young, đương làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ với chức Chủ Sở Đông-Bắc Á Châu vụ.

Lời phát biểu của: Trung Tướng TRẦN VĂN TRUNG, nhân dịp hội ngộ của một số Cán Bộ CTCT tại Hoa Kỳ

Giữa thập niên Sáu Mươi, Nha Chiến Tranh Tâm Lý được cải tổ thành TỔNG CỤC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ, đặt trực thuộc Bộ TTM, và Tổng Cục Trưởng TC/CTCT cũng kiêm chức Phụ Tá/ CTCT cho vị Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực VNCH.

Sáng mãi tên anh Trần Văn Bá

Anh Trần Văn Bá, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sa Đéc, Việt Nam, là con trai thứ của dân biểu Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Văn (ông bị bọn Việt Cộng sát hại năm 1966).

Vén màn bí mật lịch sử

Trước sự do dự của Tổng Thống Kennedy, cuối cùng họ phải đánh lừa Tổng Thống Kennedy

Những câu chuyện để đời của bà hoàng Từ Dũ

Trước sau như vậy, bà Từ Dũ Phạm Thị Hằng đã có một cuộc đời tỏa sáng, nhân đức của bà đã được hậu thế lưu danh.

Hồ Chí Minh và vụ bán Phan Bội Châu cho Pháp

Nhượng Tống nêu đích danh người báo cho mật thám Pháp bắt Phan Bội Châu là nhóm Lý Thụy, Lâm Đức Thụ.

Thái Hậu Ỷ Lan : Nữ chính trị gia kiệt xuất Việt Nam

Thái Hậu Ỷ Lan : Vì lợi ích chung, bà đã biết gác lại hiềm khích cá nhân để huy động mọi lực lượng có thể nhằm chống kẻ thù xâm lược.

Ngô Đình Diệm - Nhân dân không còn cam phận

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản.

Kennedy quyết định rút khỏi Miền Nam

Miền  nam VN giữ quyền tự trị, độc lập của họ, theo ông (TT Kennedy) miền nam VN phải tự bảo vệ  đất nước họ, Hoa Kỳ không thể chiến đấu cho họ.

Tưởng niệm Giám Đốc sở tình báo xâm nhập miền Bắc Phan Quang Đông bị nhóm loạn tướng xử tử hình

Ông Phan Quang Đông: -Tôi là Giám Đốc Sở Nghiên Cứu Địa Lý kiêm Giám đốc Đài Kiểm Thính miền Bắc.

Chuyện tình rất đẹp của Kỳ ngoại hầu Cường Để tại Nhật

Kỳ ngoại hầu Cường Để, hoàng đích tôn đời thứ năm của vua Gia Long.

Cái chết của một danh tướng QÐND Việt Nam còn nhiều tranh cãi

Người Cộng sản ca ngợi Tướng Giáp như là một “thiên tài quân sự”

Chào mừng 26 tháng 10

26 tháng 10 Quốc khánh VNCH - Tổ Quốc Ghi Ơn

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Hồ Ngọc Cẩn cười nhạt : "Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt"

Bốn cô gái Việt Nam ...

Bốn cô gái trẻ yêu nước và rất đẹp ấy đang đối mặt với những thách thức phi lý không cần có.

Đi Thăm Danh Tướng Nguyễn Khoa Nam

‘’Em cố đi, Qua còn đây, Qua sẽ lo cho các em”. Ông Tướng luôn xưng hô với các chiến sỹ của mình như vậy, rồi ông ra về.

Switch mode views: