Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trời Là Đàn Bà

mh dan baSau chầu nhậu ngoắc cần câu, một người trong đám nói:

- Trời cũng như con người vậy.

- Nghĩa là sao?

- Thì trời cũng có: mặt trời, lưng trời, chân trời….

- Thế trời là đàn ông hay đàn bà?

- Dĩ nhiên là đàn bà! Vì trời cũng có bầu...trời nữa mà!

 

Switch mode views: