Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đi Bác Sĩ Khám Bệnh

mh bac soi kham- Mình ơi hôm nay em đi khám bịnh. Tội nghiệp ông Bs mới ra trường, ổng than còn nghèo nên chưa có tiền mua ống nghe.

- Rồi làm sao thằng chả khám bịnh cho em?

- Thì ổng khám bằng tay

- Hú hồn. Thằng chả mà than nghèo không có ống chích nữa thì tiêu đời em rồi.

Switch mode views: