Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ba Bữa Đại Tiệc Trong Đời Người

Trong đời người, có ba tiệc lớn:mh chet vi an
Tiệc thôi nôi, rồi đến kết hôn,
Và cuối cùng sẽ tới đám tang.
Tiệc đầu, chưa biết ăn chi hết.
Tiệc thứ hai, tiếp khách phát mệt,
Có ăn cũng phơ phất, gọi là.
Có khi còn chẳng có thì giờ
Mà nhấm nháp, nói chi thưởng thức.
Tiệc thứ ba, nói thêm phát tức.
Tiệc mình, mà người khác được ăn.
Còn mình thì đã chết nhăn răng!
Vậy bạn ơi, thôi đừng đợi nữa,
Có dịp thì cứ ăn...thả cửa!

Switch mode views: