Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bốn Cái Chai, Một Đời Người

Đời người trải qua nhiều giai đoạnmh chai bien
Được biểu hiện qua bốn cái chai.
Đầu tiên là sau khi chào đời
Phải làm quen với chai sữa trước.
Kế tiếp đó, tiến thêm một bước,
Tuổi thiếu niên, chai nước Coca.
Khi thời gian dần dần trôi qua,
Cái chai cũng từ từ biến đổi
Mang hình dạng và công thức mới,
Hoá thành chai rượu với chai bia.
Cuối cùng thì lúc đã về già
Chai nước biển sẽ là nguồn sống!

Switch mode views: