Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Vui Tình Yêu Mới Nhất

Yêu quyên đã mấy năm rồi mh bo di
Mà anh chưa được hôn môi bao giờ
Bàn tay chẳng dám cầm cơ
Nói đâu đến chuyện lần sờ cái chi

Để giờ quyên bước ra đi
Tự nhiên thấy tiếc bo đì rất cong
Tiếc hơn là tiếc cặp bòng
Tiếc luôn tất cả ba vòng nở nang

Ước gì đêm đó anh phang
Biết đâu quyên đã có mang mấy tuần
Chỉ vì anh ngại tích xuân
Nên em theo đức lang quân ôi buồn.

Switch mode views: