Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Muốn Làm Gì Sau Này

Trong một lớp tiểu học hỗn hợp,mh co giao
Cô giáo hỏi trò Hiệp: "Này em,
Em muốn làm gì khi lớn lên."
Hiệp dõng dạc đứng lên, nói: "Dạ,
Thưa Cô, em muốn làm bác sĩ!"
Cô giáo khen: "Giỏi đấy! Cố lên!
Thế còn em thì sao, trò Lân?"
Lân với vẻ ngượng ngừng, bẽn lẽn:
"Sửa ống nước là nghề em muốn!"
Cô giáo cười: "Cũng đặng, tốt thôi!
Còn Kim Hoa, làm gì, nói coi?"
"Chỉ làm mẹ, vậy thôi, Cô ạ."
Kim Hoa nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
Cô giáo bảo: "Ừ, thế mà hay!
Bây giờ thì đến phiên trò Tây,
Tương lai trò sau này, sao nhỉ?"
"Em muốn giúp Kim Hoa làm mẹ!"
Rất mau mắn, Tây trả lời Cô!

CHẢM TÁ NHÂN
(diễn nghĩa và triển khai)

Switch mode views: