Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nguyệt Thực

mh-nguyet-thuc

 

 

 

 

 

 


Thỏ Ngọc trời đêm chín mõm mòm
Đa già tối sẫm đỏ lòm lom
Hằng Nga triệu tuổi hình chưa móm
Chú Cuội nghìn năm dáng vẫn còm
Đợi đóa hoa quỳnh bung nhấp nhổm
Khêu đầu ngọn bấc cháy lom đom
Nhà quê giục cưới chồng hơi khọm
Quá mệt chờ duyên mãi phập phòm !

Switch mode views: