Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúng Nó Khóc

         Thằng Thăng nó khóc trước tòamh-khoc-tham-thiet
    Rằng ; cha bị ốm , rất là xót đau
         Một con gái bị bệnh down
    thuốc men , chăm sóc bấy lâu cậy nhờ
         Bây giờ nó phải đi tù
     Lấy ai người  để phù trì cho đây !
         Thằng Thanh nước mắt tràn đầy :
     không tham nhũng , kết tội vầy , quá to  !

          Mẹ Nấm cùng với Thúy Nga
     So hai thằng ấy , phải là ANH THƯ
          Hai người- bốn đứa con thơ
     Đi tù - tất phải cậy nhờ người trông
          Cầu xin : không , Khóc than : không !
     Trước tòa , phong thái ung dung lạ thường !
         Triệu người mến , vạn người thương
     Có bao nhiêu kẻ xuống đường sẻ chia !

          Xứ này lắm chuyện hài , bi !
     Quan tham nhũng , khóc "ti ti" trước tòa !
         Nước mắt cá sấu nhỏ ra
     Cốt mong giũ lại ĐÔ LA  thật nhiều !

Switch mode views: