Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Muộn

Cảm ơn đời đưa ta đến cùng nhaumh-cuoi-gia
Dù cả hai tóc trên đầu đã bạc
Da nhăn nheo, đầu gối hình củ lạc
Giọng đã khàn, mắt đã lác, môi thâm...

Cảm ơn nhiều- cái bọn chửi mình hâm
Chửi em điên, anh ăn nhầm thuốc súng
Cảm ơn nhiều- bọn "vô công", "quần chúng":
Có vụ này mình gặp đúng "nửa kia"!

Kể từ giờ sẽ chẳng thể phân chia
Ta bên nhau đến lúc lìa dương thế
Dẫu biết rằng khó bề...sinh em bé
Nhưng không sao- ta vẫn sẽ chung tình!

Scandal đã se kết đôi mình
Ta nổi tiếng bất thình lình trên mạng
Tương lai ta giờ vô cùng xán lạn:
Gạch đá nhiều - thoải mái bán mà tiêu

Cảm tạ đời! Cảm tạ biết bao nhiêu
Hai Danh

Switch mode views: