Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đừng Bao giờ Chịu Phế!

Đừng bao giờ bỏ cuộcmh-dung-bao-gio
Vì một chút không may
Bởi dễ gì mới được
Có mặt trên đời này!

Cánh diều bay ngược gió
Mới có thể lên cao
Người phải qua gian khó
Mới gặt được công lao!

Thành công luôn đón đợi
Nếu mình chẳng từ nan
Hạnh phúc xa vời vợi
Nếu bỏ cuộc giữa đàng!

Cuộc đời luôn bình đẳng
Nếu bạn biết yêu đời
Sóng to rồi cũng lặng
Miễn mình đừng buông xuôi!

Quyết tâm lên bạn nhé
Sẽ gặp được điều hay
Đừng bao giờ chịu phế
Khi mình còn chân tay!

Switch mode views: