Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chân Quê

Em là thiếu nữ thôn quêmh-chan-que
Tay bùn,chân lấm chẳng hề đâu anh
Nhà nông,cầy cấy,thâm canh
Lúa,ngô,khoai,sắn,đồng xanh bốn mùa
Mẹ-Cha dầu dãi nắng mưa
Ăn dè hà tiện,mà chưa hết nghèo
Trông vào đàn vịt,con heo
Người quê em đó,tuy nghèo mà sang
Một năm hai vụ lúa vàng
Tay liềm,tay hái,gặt mang về nhà
Xe bò,kéo lúa đồng xa
Mồ hôi đổ xuống,lời ca ngọt ngào
Vô hình như giấc chiêm bao
Hồng nhan chân đất lọt vào mắt xanh
Đi vào trong trái tim anh
Bóng hình em đó,chân thành đam mê
Em là con gái nhà quê
Trăng rằm đứng bóng,chưa hề vấn vương
Long lanh như những giọt sương
"Mây thua nước tóc,tuyết nhường mầu da"
Kìa em,thôn nữ kiêu sa
Sao vương khoé mắt,nguyệt sa đáy lòng
Làm anh trộm nhớ thầm mong
Hỏi em,đã có tơ lòng hay chưa?
Cho anh được đón được đưa
Xe bò kéo lúa,nắng mưa cùng nàng
Đi đâu mà vội mà vàng
Em còn đang học dở dang kia mà
Đời trai,anh cứ xông pha
Trúc mai rồi cũng một nhà thôi anh
Ruộng em lúa vẫn còn xanh
Bao giờ lúa chín,mời anh gặt cùng
Giờ thì chưa thể gặt chung
Vì em còn phải giăng mùng thả câu

Switch mode views: