Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mẹ Cha Chúng Mày

Mẹ cha cái lưỡi bò điênmh-me-cha-chung
Mày liếm một phát,hết liền "biển Đông"
"Hoàng sa", là đất nhà ông
Cớ sao lại có Tổ Tông chúng mày

"Đống Đa" gò xác đây này
Tổ Tiên mày đấy, sang đây mà thờ
"Quang Trung" sừng sững đứng chờ
"Sầm Nghi"nằm đó bao giờ biết không

Mười mấy đống xác chất chồng
"Sỹ Nghị" thoát chết trên sông "Nhị Hà"
Vài trăm năm trước đâu xa
"Thăng Long" vùi xác Ông-Cha chúng mày

Còn đang ám khí đây này
Không sang mà cúng, có ngày diệt vong
Tiên sư cái mắt không tròng
Cái mồm thơn thớt mà lòng thối tha

Kéo quân xâm lấn "Hoàng Sa"
Mày xây, mày đắp mả Cha mày à
Ngư dân mày cũng không tha
Giàn khoan lớn bé kéo ra kéo vào

Trên thềm lục địa nhà tao
Mày khoan, mày hút, mày gào, mày la
Khôn hồn mày xéo ngay nha
"Hoàng Sa" lại hoá "Đống Đa" có ngày

Mẹ cha lũ cướp chúng mày
Theo chân Tiên Tổ có ngày tan thây

Switch mode views: