Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Thơ Uống Rượu

Rượu cay dễ uống mau say ,mh-uong-ruou
Nếu không làm chủ có ngày đau thương .
Uống rượu phải uống có chừng ,
Chớ ham vui quá chẳng mừng lại lo.
Khi say chẳng biết đắn đo ,
Nói năng không chuẩn gây cho phiền hà .
Say rượu chẳng biết chi đâu ,
Cho nên gặp chỗ cạn sâu cũng cày .
Có chồng sáng xỉn chiều say,                     
Vợ rầu,con chán ,cả nhà lo âu.
Uống rượu nên nhớ lấy câu,
Rượu ngon uống ít ngon càng lâu hơn .

Switch mode views: