Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kiều theo cách mạng

Nàng Kiều của cụ Nguyễn Dumh-kieu-cach-mang
Tham gia cách mạng tiêu trừ ngoại xâm
Đơn giản: sớm tối chỉ nằm
Truyền nhiễm dịch AIDS cho trăm nghìn thằng

Từ từ địch chết nhăn răng
Thế là chiến thắng thuộc phần phe ta
Khỏi cần đánh, khỏi cần la
Mần chi cho mệt, đấy là tuyệt chiêu.

Nàng Kiều đáng nể, đáng yêu
Tấm gương sáng chói được nhiều người noi
Thành thử giờ thấy mọi nơi
Đầy đường đám gái gọi mời: "Đi hôn anh?"

Switch mode views: